Vai trò của BCTC đối với từng đối tượng sử dụng

Báo cáo tài chính có vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.

1. Vai trò của BCTC đối với chính bản thân công ty

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng nhất đối với chính công ty thành lập nên nó, bởi vì báo cáo được xem như là một chương tổng kết cuối cùng sau một năm hoặc một thời kỳ hoạt động kinh tế của công ty.

Với nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên báo cáo tài chính.

2. Vai trò của BCTC đối với cơ quan thuế và Nhà nước

Không chỉ với chính bản thân công ty mà đối với nhà nước hay đại diện là cơ quan thuế thì báo cáo tài chính có ý nghĩa như một sự xác minh và là cơ sở cụ thể, chi tiết để có thể kiểm tra, thanh tra công ty một cách minh bạch và chính xác, cũng như là nhanh chóng hơn. Với một báo cáo đúng chuẩn thì cơ quan thuế sẽ dễ dàng giám sát, hướng dẫn, kiểm tra và tư vấn cho doanh nghiệp nhằm thực hiện các chính sách, chế độ kinh tế tài chính, kê khai thuế một cách chuẩn xác nhất.

báo cáo tài chính

3. Vai trò của BCTC đối với các đơn vị đầu tư và khách hàng

Các nhà đầu tư, nhà cho vay khi nhìn vào báo cáo tài chính sẽ biết được đây có phải là công ty “vàng” để mình rót tiền vào hay không. Báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro… để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.

Với nhà cung cấp, báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh toán như thế nào cho hợp lý.

Còn đối với khách hàng, báo cáo tài chính có thể được coi là danh dự và uy tín của công ty để họ quyết định xem có nên mua- nhập hàng của công ty hay không. Bởi báo cáo tài chính giúp họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng… 

Báo cáo như một bộ mặt của công ty thể hiện nên những việc công ty đã làm trong thời gian vừa qua, để từ đó những người có liên quan đến công ty biết cách điều hành và chi phối các hoạt động của mình.
https://f5vietnam.com/

https://f5vietnam.com/tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-cho-dn-trien-khai-thue-dien-tu/

Trả lời