Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN triển khai Thuế điện tử

Thuế điện tử là bước ngoặt mạnh mẽ của ngành thuế trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Chính vì vậy, ngành thuế đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai sử dụng thuế điện tử.

Theo thống kê, Cơ quan thuế, hải quan đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, quản lý hải quan. Theo đó, 99,87% DN kê khai thuế điện tử; 99,53% DN nộp thuế điện tử, 93,61% DN hoàn thuế điện tử. Có 133/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, cuối năm 2019 sẽ lên 188/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ. Giáo dục, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực thi công vụ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN nói riêng, người nộp thuế nói chung.

nộp thuế điện tử

Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế; phát triển hệ thống đại lý thuế; nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và xã hội.
Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống thuế, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá theo Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu – Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của cơ quan thuế cũng mang lại sự an tâm cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía các DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của các DN, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế điện tử, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh chung.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Bộ Tài Chính cũng tiếp tục khẩn trương xây dựng nghị định, thông tư, văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thuế điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

https://f5vietnam.com/

https://f5vietnam.com/tin-tuc/

Trả lời