Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Theo quy định của pháp luật, cá nhân lao động có thu nhập đều phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước. Nguồn thu nhập của người lao động có từ rất nhiều hoạt động khác nhau. Kế toán không chỉ tìm hiểu về cách lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào, về cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý,… mà còn nên biết về một số trường hợp đặc biệt cần phải tính thuế TNCN. Trong đó, khoản thu nhập từ việc trúng thưởng thì tính thuế TNCN thế nào? Cùng theo dõi bài viết sau và tìm câu trả lời.

1. Quy định về thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Theo Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng được áp dụng khi giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Cách tính thuế TNCN từ việc trúng thưởng:

Thuế TNCN từ trúng thưởng = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNCN

2. Các bước tính thuế TNCN từ trúng thưởng

a. Xác định khoản thu nhập tính thuế để tính thuế TNCN từ khoản trúng thưởng

Các khoản thu nhập tính thuế để tính thuế TNCN từ trúng thưởng được quy định tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

– Đối với trúng thưởng xổ số: là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một 1 vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

– Đối với trúng thưởng khuyến mại: giá trị được tính bằng hiện vật khuyến mại có giá vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

– Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược:

+ Đối với trúng thưởng trong cá cược: toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

+ Đối với trúng thưởng trong các casino, từ trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng: phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được từ trò chơi.

Như vậy, thu nhập bị tính thuế từ việc trúng thưởng đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được từ lần trúng thưởng đó, không phục thuộc vào số lần nhận trúng thưởng.

Ngoài ra:

– Nếu một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng.

– Nếu cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

b. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

c. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trao thưởng cho người trúng thưởng.

3. Trường hợp đặc biệt khi tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Trường hợp đặc biệt là khoản tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng, thừa kế:

– Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

– Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu.

Lợi ích nộp thuế điện tử theo hình thức doanh nghiệp nhờ thu 

Hóa đơn vận chuyển hàng hóa được sử dụng trong trường hợp nào?

– Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp kinh doanh: là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

– Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào Bảng giá đất tại thời điểm đăng ký sử dụng đất.

– Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

 

Trả lời